İsim değişikliği davası Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde “Adın Değiştirilmesi” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre adın değiştirilmesi haklı bir nedene dayanmalıdır. Kanunda belirtilen “Haklı Neden” sınırlı şekilde sayılmamıştır. Dolayısıyla hakimin takdir edeceği çerçevede kişileri adın kullanımıyla ilgili değişikliğe sürükleyen bir çok haklı neden bulunabilir. Kişilerin doğumuyla birlikte genelde anne babası veyahut yakınları tarafından rahatsız edici isimler konulması söz konusu olabilmektedir. Ülkemizde garip anlamlar taşıyan, alay konusu edilen bir çok isim bulunmaktadır.

Açılacak isim değişikliği davalarında kişisel olarak isminizin sizi neden rahatsız ettiğinin açıkça belirtilmesi ve bunun haklı bir neden olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Açılan davada kimi zaman hakimler tanık dinleme yoluna gitmekte bazen ise bu yola başvurmamaktadır. Bu tür davalarda Nüfus Müdürlüğü davalı olarak gösterilmeli ve dava Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılmalıdır. Hakimin ortada bir Haklı Neden olduğunu değerlendirmesi neticesinde dilekçenizde belirtilen yeni isminiz takdiren önceki isminiz yerine konulmasına karar verilebilecektir.

İsim Değişikliği davası açmak üzere bu konuda tecrübe sahibi hukuk büromuza başvurabilirsiniz.

Leave a Comment

Kategoriler